You are here

News/Events

Dhulikhel Focal Person training update

Submitted on: Mon, 10/03/2016 - 12:19

Dhulikhel Regional Coordination Unit supported LGCDP Programme Coordination Unit to hold three days long Induction training to focal persons of DDCs and Municipalities from 16 to 18 September 2016 at Araniko Hotel, Dhulikhel.  Total 46 focal persons participated in the training. The training sessions were delivered from National Programme Director, National Programme Manager, PCU specialists and RCU Experts. The training provided theoretical and practical knowledge regarding the LGCDP programme framework and implementation model.

बेनी न.पा.मा नागरिक सचेतना केन्द्र विषयगत कार्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै

Submitted on: Wed, 09/28/2016 - 15:59

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम अन्तरगत बेनी नगरपालिका कार्यालय र स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था कदम म्याग्दीको सहकार्यमा बे.न.पा. ४ बाङ्गेरा स्थित नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरुलाई जिल्लास्थित सेवाप्रदयक संस्थाहरु अथवा विषयगत कार्यालयहरु जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय म्याग्दीमा सेवा प्रवाहका सम्वन्धमा सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Pages